TerraSafe Iron Coat

TerraSafe Iron Coat

שירות הגנה נגד וירוס הכופר

שירות אבטחת מידע מתקדם המקשיח את תחנות העבודה והשרתים בארגון ומפחית את הסיכונים בצורה משמעותית.

הגנה אקטיבית

תוכנת Heimdal Pro תגן על המחשבים בארגון שלכם באופן אקטיבי.

בדיקת מערכת ההפעלה

טרהסייף תבצע בדיקה מעמיקה לרמת אבטחת המידע של המחשבים בארגון.

מניעת הרצת קבצים מהמייל

כולל תוכנת CryptoBlocker המקשיחה את מערכת ההפעלה בנוגע להפעלת קבצים מתוך המייל.

לשרתים ותחנות עבודה

שירות הקשחה והגנה המתאים לשרתים ותחנות עבודה.