Archive for: August 2017

הנורה של המודם חזרה להבהב בירוק

סיפורים מחיי הסייבר – מאת עופר א. לידסקי הנורה של המודם חזרה להבהב בירוק. “יש אינטרנט!”, צעקה ניצה בהתרגשות. כל התוכנות התחילו להתחבר והאייקונים השונים החלו להראות שיש חיבור. ניצה מיד פתחה את דפדפן האינטרנט וגלשה לאתר האהוב עליה – הפייסבוק. היא עשתה זאת עוד טרם בדקה אם יש...