Archive for: August 2016

גיבוי מנוהל בענן – ההגנה האולטימטיבית

הגיבוי המנוהל של טרהסייף
למה גיבוי מנוהל בענן? עולם הסייבר הביא עימו סיכונים חדשים רבים ומתוחכמים. כיום עסק בכל גודל חייב לדאוג ברמה כלשהי לאבטחת המידע שלו. החיבור לרשת האינטרנט מביא עימו סיכונים אשר יכולים לפגוע במידע החשוב ביותר של הארגון. סוגי הסיכונים השונים כוללים: האקרים מקצועיים, וירוסים, רוגלות, סוסים טרויאניים, Rootkits, תוכנות...

איך לא לשלם כופר על מידע ששייך לכם

בחודשים האחרונים טיפלה החברה בראשה אני עומד, TerraSafe,במספר תקריות בהן לקוחות שלנו נדבקו בווירוס (יותר נכון לומר – RansomWare) מיוחד וחדש המצפין את כל הקבצים החשובים במחשב שלך ודורש ממך כ-300$ על מנת להחזיר לך את הקבצים שלך למצב עבודה ולפתוח את ההצפנה (DECRYPT) החזקה שאיתה הצפין את הקבצים....

הוראות מס הכנסה לגיבוי נתונים

הוראות מס הכנסה לגיבוי נתונים כחלק מהוראות מס הכנסה ישנה התייחסות נקודתית לנושא גיבוי המידע החשבונאי. להלן התקנות כפי שהן מופיעות: הוראות מס הכנסה המתוקנות משנת 2004:   2.7.2. דרך השמירה וגיבוי המערכת הממוחשבת( הוראה נוספת לעניין שמירת מערכת החשבונות הממוחשבת נקבעה בסעיף 25 (ו)( 1 להוראות והיא מתייחסת...