Archive for: June 2014

פרסום גיבוי ענן של טרהסייף באתר SoftNews

לנוכח העניין הרב וגם הכדאיות הכלכלית בשימוש בשירותי ענן, מציעה חברת טרהסייף גיבוי בתחום זה באמינות גבוהה. הגיבוי והסיוע הטכני מותאמים הן לצרכים של ארגון עסקי והן לגורמים פרטיים. השירות ניתן במחיר נוח, העונה לצורכי שמירה של נתונים, קבצי מוזיקה, תמונות וכל מידע אחר. להמשך הכתבה לחץ כאן.לחץ כאן