Archive for: August 2012

הצורך בגיבוי – כלים לשכנוע מנהלים ומנהלי מיחשוב

כמנכ”ל חברת גיבוי, אני נתקל פעמים רבות במנהלים שאינם נותנים לגיבוי את המקום הראוי לו בחשיבותו ומקצים תקציבים זעומים שלא מספקים הגנה מלאה לארגון ● להלן סט כלים ברורים, שיסייעו להבהיר למקבלי ההחלטות את חשיבות הגיבוי בארגון שלהם. להמשך הכתבה לחץ כאן