Archive for: March 2012

חוות השרתים

No image
חברת טרהסייף העמידה לעצמה סטנדרטים גבוהים הן ברמת השירות ללקוח והן ברמת התחזוקה של שרתי הגיבוי שלה. אנו מאמינים שמחובתה של חברה המספקת שירותי גיבוי, לאחסן את המידע של הלקוח בחוות השרתים המתקדמות והבטוחות ביותר שרתי הגיבוי של TerraSafe מאוחסנים בחוות השרתים של אינטרנט זהב, אינטרנט בינת. בנוסף, ישנם...