Archive for: April 2011

יתרונות הגיבוי המרוחק

יתרונות הגיבוי המרוחק הסביבה העסקית משתנה מיום ליום ומחייבת את בעלי העסקים להיערך לאינספור חידושים ופיתוחים טכנולוגיים שונים, המשפיעים באופן משמעותי על יכולת העסק, החברה או הארגון להמשיך לפעול בסביבה העסקית הטבעית שלהם. הסביבה העסקית המתקדמת והתחרותית מחייבת כיום את כלל העסקים לפקח באופן המקצועי ביותר על כל המידע...