Archive for: July 2009

אבטחת מידע

No image
חברת טרהסייף מפעילה מערכי אבטחת מידע מתקדמים הכוללים את הדברים המפורטים במסמך זה ועוד מספר מערכות שלא ניתן לספק מידע עליהן. תקשורת מאובטחת באמצעות הצפנת 128 ביט או 256 ביט – SSL תקשורת הנתונים בין שרת הגיבוי של חברת טרהסייף לבין מחשב הגיבוי של לקוח הקצה מועברת על גבי...