Archive for: June 2009

גיבוי מרוחק – מהפיכת הגיבוי

TerraSafe Business Security Solutions
כיצד עובד השירות? גיבוי מרוחק אוטומטי עובד באמצעות תוכנה מיוחדת של חברת TerraSafe בע”מ המותקנת על גבי המחשבים של הלקוח אשר מבצעת הצפנה, כיווץ ושידור של המידע החדש שהתווסף באותו היום. לאחר התהליך הראשוני של הגיבוי (הכולל כיווץ והצפנה של המידע והעברתו אל שרתי הגיבוי המאובטחים) המערכת תבצע גיבוי...