תקנון שימוש בשירותי גיבוי בענן של חברתינו

התקנון הנ”ל מייצג את התנאים לשימוש בשירותי גיבוי בענן של חברת טרהסייף בע”מ, ח.פ. 5137071714 – להלן: (“החברה” או “טרהסייף”)

לקוח המתקין את תוכנת הגיבוי של טרהסייף מסכים בזאת לתנאים הבאים:

1. חברת טרהסייף אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף העלול לקרות משימוש במערכת הגיבוי בענן שהחברה מפעילה ו/או מתוכנות שונות שהחברה מספקת ו/או משימוש בחיבור המחשב לאינטרנט. הלקוח מתחייב ומבין כי לא יהיו לו כל טענות או תביעות בהקשר לנזקים שקרו כתוצאה משימוש במערכת של החברה או מכל סיבה אחרת כלשהי.

2. התשלום לחברת טרהסייף בע”מ הינו בעבור השימוש בתשתיות החומרה, התקשורת והתוכנה שהחברה מעמידה לרשות הלקוח.

3.החברה רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי להודיע על כך מראש.

4. תקנון זה מהווה את התנאים לשימוש בשירותי הגיבוי בענן של החברה.

5. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש במערכות מחשב המחוברות לאינטרנט.

6. לתמיכה טכנית יש לפנות במייל אל: support@terrasafe.com