בסיס נתונים

בסיס נתונים או מסד נתונים (Data Base) הוא אמצעי המשמש לאחסון מסודר של נתונים במחשב, לשם אחזורם ועיבודם. בסיס נתונים מאוחסן באמצעי אחסון נתונים, בדרך כלל על גבי דיסק קשיח, המאפשר גישה ישירה לנתונים. הגישה לבסיס הנתונים נעשית באמצעות תוכנה ייעודית – מערכת לניהול בסיס נתונים (DBMS – Database Management System). בסיס הנתונים בנוי לפי מודל לאחסון הנתונים, כמו מנגנונים פנימיים למיון ולחיפוש.

ישנם מספר מודלים לבסיסי נתונים: רשתי, היררכי, טבלאי, מונחה עצמים ו-NoSQL. המודלים הללו מבטאים סוגי קשרים שונים בין הנתונים השונים.

המודל הנפוץ ביותר היום, הוא המודל הטבלאי או מודל יחסי. במודל זה בסיס הנתונים בנוי מטבלאות, כאשר כל טבלה מכילה מידע על ישות מסוימת (לדוגמה, לקוחות במערכת בנקאית). בכל טבלה יש רשומות (שורות), כאשר כל רשומה מתייחסת למקרה ספציפי (למשל לקוח מסוים). לכל רשומה בטבלה יש מפתח ראשי שמזהה באופן ייחודי את הרשומה. הקשר בין הרשומות בטבלאות שונות נעשה באמצעות שדה מפתח זר כאשר מספר הפעמים בו יכול להיות משויך המפתח לרשומה ספציפית בטבלה האחרת מגדיר את ריבוי הקשר (יחיד לרבים – רבים לרבים וכו’). שליפת מידע ופעולות עדכון בבסיס נתונים טבלאי נעשות באמצעות שפת SQL, המהווה ממשק המאפשר גישה לנתונים מבלי להתייחס לאופן שמירתם בבסיס הנתונים. סוגים שונים של בסיסי נתונים

חלוקה לפי פעילות

• בסיסי נתונים אנליטיים, שבהם הנתונים סטטיים ונועדו לקריאה. הנתונים נועדו לניתוח, יישומים של הרכיבים.

• בסיסי נתונים אופרטיביים, שבהם נעשה עדכון של הנתונים, מנוצלים לצורך טיפול בחלקי מידע דינמיים יותר. רוב יישומים בסיסי נתונים של חברות יהיו מהסוג הזה.

חלוקה לפי סוג

• מסדי נתונים אקטיביים (Active Databases).

• מסדי נתונים עתיים (Temporal Databases).

• מסדי נתונים שיתופיים (Cooperative/Federated Databases).

• מסדי נתונים מבוזרים (Distributed Databases).

• מסדי נתונים הסתברותיים (Probabilistic Databases).

• מרכיבי בסיס הנתונים

יחידת הנתונים הקטנה ביותר בבסיס הנתונים היא השדה (field). בנתוני אזרח במרשם התושבים ברשות האוכלוסין, למשל, מספר הזהות, השם הפרטי, ושם המשפחה הם שדות בטבלה. השדה חייב להיות מסוג מסוים, שמגביל את הזנת הערכים לו לאותו סוג נתונים. כך, למשל, שדה שהוגדר מספרי לא יוכל להכיל תווי אותיות.

אוסף כל השדות המתארים את האזרח הוא הרשומה (record) של אותו אזרח. לכל רשומה יש מפתח ראשי (primary key), המשמש לזיהוי חד-משמעי שלה. מפתחות משניים משמשים לאיתור מהיר של רשומות ולקישור בין רשומות. ברשומת האזרח, מספר הזהות משמש כמפתח ראשי, ושם המשפחה והשם הפרטי משמשים כמפתח משני. מפתח המורכב מכמה שדות קרוי מפתח מורכב.

בסיסי נתונים נפוצים

מודל רשתי – ADABAS

מודל היררכי IMS/DB-

מודל הטבלאי :

• MySQL

• Microsoft SQL Server

• אורקל

• Access

• DB2

• PostgreSQL

• אינפורמיקס

• Sybase Database

• SQLite

• Firebird

מודל העצמים

• PostgreSQL

• NoSQL

• MongoDB

• אפאצ’י קסנדרה

לטיפים נוספים והמלצות: המשך לקרוא